Με βάση:


Από τη σειρά:

  
Λέξη κλειδί:


 
 
 

Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών

 
  Ιωάννης Πατεστής
Κατηγορία: Διοίκηση
Ημ. Έκδοσης: Οκτώβριος 2009
Αρ. Σελίδων: 224
Διάσταση: 20 x 26 cm
Τιμή: 26,00 €
ISBN: 978-960-8382-18-3
 

Η διοίκηση μιας επισιτιστικής επιχείρησης  αποτελεί πολύπλοκη και εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονικές μεθόδους, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά  και να ωφελήσει την επιχείρηση.

Το βιβλίο Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, Food & Beverage Management, δίνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να επιτευχθεί η σωστή διοίκηση κάθε επισιτιστικής επιχείρησης. Μέσα από 13 κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσονται με τρόπο σαφή και κατανοητό οι επιμέρους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, ο αναγνώστης μπορεί να λάβει μια σφαιρική εικόνα του Food & Beverage Management. Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από μια περίληψη με τα σημαντικότερα σημεία του κεφαλαίου.

Πρόκειται για ένα επιστημονικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε επαγγελματίες, σπουδαστές και ιδιώτες που ασχολούνται με το χώρο του επισιτισμού, φιλοδοξώντας να τους μυήσει στο σύνθετο αυτό χώρο.

Ένα βιβλίο-τομή στο χώρο του επισιτισμού που  πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά  στο σωστό management κάθε επιχείρησης.  
 

 

Φόρμα Παραγγελίας Βιβλίου

Δείτε σελίδες από το βιβλίο