Με βάση:


Από τη σειρά:

  
Λέξη κλειδί:


 
 

 Φόρμα Παραγγελίας

 

 Στοιχεία Βιβλίου

 

Τίτλος βιβλίου:

ΞœΟ€Ξ±Ο‡Ξ±ΟΞΉΞΊΞ¬

 Στοιχεία Παραλήπτη

Όνομα:

Επίθετο:

Επωνυμία επιχείρησης:
(εφόσον δεν είναι ιδιώτης)

Α.Φ.Μ.:
(
εφόσον δεν είναι ιδιώτης)

Δ.Ο.Υ.:
(
εφόσον δεν είναι ιδιώτης)

Οδός και αριθμός:

Πόλη:

Νομός ή Περιοχή:

Τ.Κ.:

Τηλέφωνο:

Κινητό Τηλέφωνο:

 Χρήσιμες Πληροφορίες

٭ Όλα τα βιβλία αποστέλλονται ταχυδρομικά με τη μέθοδο αντικαταβολής "πόρτα-πόρτα"
   των ελληνικών ταχυδρομείων.
٭ Τα έξοδα αποστολής δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή, επιβαρύνουν τον παραλήπτη.
٭ Ο παραλήπτης πληρώνει τα βιβλία που έχει παραγγείλει και τα έξοδα αποστολής
   τους, με την παραλαβή τους.

Σχόλια: